Türkiye Cumhuriyeti

Kinşasa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası , 28.12.2012

Suriyeli Sığınmacılar için düzenlenen Yardım Kampanyasına ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi aşağıda sunulmuştur. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.27 Aralık 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28510GENELGEBaşbakanlıktan:Konu : Suriyeli Sığınmacılara Yardım KampanyasıGENELGE2012/24Suriye’deki olaylar sebebiyle yurtlarını terk ederek komşu ülkelere sığınmaya çalışan yüzbinlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.Bir insanlık borcu olarak, muhtaç ve mağdur durumda bulunan dost ve kardeş Suriye halkına insani yardım için vakit kaybetmeden ve süratle harekete geçme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan Suriyeli sığınmacılara yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştır.Başlatılan bu yardım kampanyasında;1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.Recep Tayyip ERDOĞAN

BaşbakanEKSURİYELİ SIĞINMACILARA YARDIM KAMPANYASIBANKA HESAP NUMARALARIT.C.ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİTL-Hesap No (IBAN) : TR920001000820555555555037ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR650001000820555555555038EURO Hesap No (IBAN) : TR380001000820555555555039Banka Swift Kod No : TCZBTR2A


T.VAKIFLAR BANKASI A.O. FİNANSMARKET ŞUBESİTL-Hesap No (IBAN) : TR790001500158007299814612ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR480001500158048013341736EURO Hesap No (IBAN) : TR260001500158048013341744Banka Swift Kod No : TVBATR2AXXX

T.HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİTL-Hesap No (IBAN) : TR890001200940800005000016ABD Doları Hesap No (IBAN) : TR690001200940800058000109EURO Hesap No (IBAN) : TR420001200940800058000110Banka Swift Kod No : TRHBTR2A