Türkiye Cumhuriyeti

Kinşasa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Aile Danışmanlık Hizmeti , 07.05.2015

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca (ASPB) vatandaşlarımıza sunulan
aile danışmanlığı hizmeti, 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren yurtdışındaki
vatandaşlarımıza da sunulmaya başlanacaktır.

Bu aşamada, pilot proje olarak başlatılan uygulama çerçevesinde,
vatandaşlarımızın (+90 312) 2539200 numaralı telefondan, 24 saat uzman psikolog ve aile danışmanlarına ulaşmaları mümkün olabilecektir.

Anılan hatlara erişim “Memleketim Portalı” üzerinden de (http://memleketim.gov.tr) gerçekleştirilebilecektir.

Sözkonusu uygulamanın, önümüzdeki dönemde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından yurtdışında açılacak müşavirlikleriyle de eşgüdüm halinde
yürütülmesi ve zaman içinde kapsam ve erişim açısından tüm dünyadaki
vatandaşlarımıza en geniş şekilde hizmet sunabilecek kapasiteye erişmesi
hedeflenmektedir.

Saygıyla duyurulur.