Türkiye Cumhuriyeti

Kinşasa Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Dış Ekonomik Gelişmeler, 24.03.2016

Dış Ekonomik Gelişmeler

 

Ülkede sanayi üretiminin düşük ve tarım faaliyetlerinin azalmış olması sonucu, gıda ve tüketim malları ithalatı önemini korumuştur. Ayrıca, donör ülkelerce finanse edilen altyapı yatırımları ve özellikle madencilik ve iletişim sektörlerindeki özel şirketlerin talebi nedeniyle son yıllarda artış gösteren dışsatım ana kalemlerini sermaye malları oluşturmaktadır. Petrol ürünleri toplam dışalımın % 6’sını oluşturmaktadır. Son dönemde uluslararası piyasalarda bakır başta olmak üzere ham madde fiyatlarının düşmesi ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir.

 

KDC, yapısal reformlar, yeniden imar, yoksullukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyulan mali kaynağı ikili ve çok taraflı dış mali yardımlarla karşılamaya çalışmaktadır. Sözkonusu yardımların, çatışmalar ve kötü yönetim nedeniyle tahrip olmuş KDC ekonomisine önemli katkıları bulunmaktadır. KDC’ye ikili yardım yapan başlıca ülkeler, Belçika, Fransa, Almanya, Japonya, ÇHC, Hollanda, İngiltere ve ABD’dir. Bu alanda AB önemli bir aktördür. Bunun dışında, Bretton Woods örgütleri ile Paris Kulübü’nden de mali kaynak sağlamaktadır. BM, bunun yanı sıra, kuruluşları vasıtasıyla KDC’ye yardımlarda bulunmaktadır. BM Kalkınma Programı (UNDP), silahlı kuvvetlerin yapılandırılmasına yönelik DDR-RSS (Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réinsertion et Réintéegration) programı, AIDS ve fakirlikle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve seçimler konularında katkıda bulunmaktadır.

 

2002 yılında yürürlüğe giren yabancı sermaye, madencilik ve ormancılık yasalarıyla, yabancı yatırımcılar için çekici koşullar yaratılması hedeflenmiştir. Ancak, KDC yabancı yatırımcılar için olumsuz koşullara sahip ülkeler arasında gösterilmektedir. Dünya Bankası’nca hazırlanan “Ease of Doing Business 2015” başlıklı raporda, KDC 189 ülke içinde 184. sırada yer almıştır.

KDC ile Zambiya arasında; KDC madenleri, Zambiya gıda maddeleri, Güney Afrika işlenmiş gıdaları ve petrol ürünlerinden oluşan büyük çaplı kayıtdışı ticaret yapılmaktadır. Ülkenin doğusunda Uganda, Ruanda, Burundi ve Tanzanya ile yapılan kayıtdışı ticarette KDC altın ve kereste gibi hammaddeleri satarken işlenmiş ürünler, gıda maddeleri ve ilaçlar dahil olmak üzere çok çeşitli ürünler almaktadır.