Büyükelçinin Mesajı

 

Sevgili vatandaşlarım,

Büyükelçilikler, kaynağını tarihten alan ve uluslararası ilişkilerin Devletler hukukuna uygun şekilde yürütülmesi için faaliyet gösteren, ayrıca ülkelerin karşılıklı olarak bulundurdukları ve her devletin tüzel kişiliği, tüm kurumları ve tüm vatandaşlarıyla temsil edildiği yurtdışı temsilcilikleridir. Bu itibarla, Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Orta Afrika’da önemli bir yeri bulunan ve bölge ülkeleri arasında en büyük ekonomik potansiyele sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler hemen her alanda çeşitlenerek gelişmektedir. Son dönemde gerçekleşen üst düzey ziyaretler, diğer Afrika ülkeleri ile olduğu gibi Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimize ivme kazandırmıştır.

Türkiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunluk ve çeşitliliğinin arttırılması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu alanlardaki işbirliği ve etkileşimde sağlanacak ilerlemenin, şüphesiz, siyasi ve kültürel ilişkiler üzerinde de olumlu etkileri olacaktır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti dahil olmak üzere bölgedeki diğer devletlerle Türkiye arasında yeni ekonomik işbirliği olanakları ortaya çıkmaktadır. Yeni başlayan THY uçak seferlerinden de yararlanarak bu ülkeye gelmek ve bu olanakları değerlendirmek isteyen girişimcilerimize katkıda bulunmak, sizlerden gelecek önerilerle, sunmakta olduğumuz hizmetleri daha da geliştirmek ve kolaylaştırmak temel amaçlarımız arasındadır. Ülkeler devletleri, devletler halkları ile güçlüdür. Halklarla devletlerin bütünleşmesi ise çağımızda demokratik gelişmelerin kayda değer bir boyutunu teşkil etmekte, geçip giden zaman bu gelişmeyi geri döndürülemez bir süreç haline getirmektedir.

Akışı durdurulamayan zaman bize başka bir şeyi de açıklamaktadır. Bir kesitinin bir ömür olabildiğini, bir ömrün de sanki bir lahza niteliği taşıyabildiğini bu izafi kavram bize öğretmektedir. Bugün buradayız, yaşanan günün bilincindeyiz. Fakat her gün bir öncekinden farklı özellikler taşımaktadır. Akıp giden zaman bize eskilerin deyimiyle bir nehirde iki defa yüzülemeyeceğini anlatmakta, vatandaşlarımızla bir araya gelmenin kıymetini takdir etme fikrini telkin etmektedir. Dayanışma içinde hareket edilerek, kardeşlik ve sevgi ile tüm zorluklar aşılabilmektedir. Bunun dünyanın bu uzak  ülkesinde hepimize güç vereceğini, böylelikle o nehirde belki de biteviye yüzmemizi sağlayacağını, dolayısıyla ülkemizin bu sayede daha müreffeh günlere ulaşacağını görür gibiyim. Bu yolla, gelecek kuşaklarımıza paha biçilmez bir miras bırakmış, ülkemizin yeryüzündeki gücünü pekiştirmiş olacağız.

Teşekkürlerimi; sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Bekir UYSAL

Büyükelçi

Pazartesi - Cuma

08:30 - 16:00 / 08:30 - 16:00

1.1.2016 1.1.2016 Yeni yıl
4.1.2016 4.1.2016 Kurtuluş Şehitleri Günü
16.1.2016 16.1.2016 Eski Cumhurbaşkanı Laurent Désiré KABILA'ya yapılan suikastın yıldönümü
17.1.2016 17.1.2016 Ulusal Kahramanlar Günü Patrice-Emery Lumumba
1.5.2016 1.5.2016 İşçi ve Bahar Bayramı
17.5.2016 17.5.2016 Milli Kurtuluş Günü
30.6.2016 30.6.2016 Bağımsızlık Günü
1.8.2016 1.8.2016 Ebeveynler günü
25.12.2016 25.12.2016 Noel